Close

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prejema blaga v posest lahko odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo pri tem treba navesti razlog za svojo odločitev (43č. člen ZVPot).

Stroški potrošnika:
Potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena ZVPot (43č. člen ZVPot), potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga. Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena ZVPot. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Obveznost prodajalca:
Obveznost prodajalca je, da v primeru odstopa od pogodbe nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Vračilo kupnine:
Prodajalec vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov (3. odstavek 43d. člen ZVPot)

Način obvestila o odstopu:
Odstop od pogodbe je mogoč z obrazcem za uveljavljanje pravice do odstopa sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.
Kliknite >>TUKAJ<< za nalaganje obrazca!

 

 

 

 

 


Close